Duga kampanjaIgra se sastoji iz 4 dela:

Odabir baze

Osvajanje 

Podela neosvojenih teritorija

Bitka


1. Odabir baze

Igrači na početku biraju baze. Teritorije sa bazom (bazne teritorije) ne mogu da se graniče jedna sa drugom i svaka vredi 1000 poena.

Redosled odabria teritorija:

Crveni igrač 

Plavi igrač 

Zeleni igrač

Boje se nasumični dodeljuju igračima.


2. Osvajanje

Igrač koji je na potezu bira susednu teritoriju i osvaja je ukoliko tačno odgovori na postavljeno pitanje sa više odgovora. Svaka od ovih teritorija donosi 200 poena.

Ova faza igre sastoji se iz 6 rundi. Zbog fer igre, u svakoj rundi se menja poredak po kome igrači biraju teritorije:

crveni-zeleni-plavi

zeleni-plavi-crveni

plavi-crveni-zeleni

crveni-plavi-zeleni

zeleni-crveni-plavi

Plavi-zeleni-crveni


3. Podela neosvojenih teritorija

U svakoj rundi sva tri igrača moraju istovremeno da odgovaraju na pitanje sa brojem.

Kod pitanja za brojem, pobednik je onnaj igrač koji da najbliži odgovor tačnom odgovoru. Ukoliko dva ili više igrača daju isti, pobedu odnosi igrač koji je bio najbliži.

Pobednik svake runde bira teritoriju koju želi da zauzme. Prilikom odabira teritorije, igrač prvo mora da odabere teritorije koje se dodiruju sa njegovom. Ukoliko nema povezanih teritorija, igrač može da zauzme bilo koju od slobodnih teritorija. Ove teritorije donose 300 poena.

Ova faza traje dok se sve neosvojene teritorije ne rasporede.


4. Bitka

Ovaj deo partije se sastoji iz 6 rundi. Svaki od igrača ima pravo da napada jednom u svakoj rundi. Napadač i Branilac odgovaraju na isto pitanje sa više odgovora:

  • Branilac pobeđuje ako Napadač ne da tačan odgovor;
  • Napadač pobeđuje ako da pravi odgovor, a Branilac ne da;
  • Ako i Branilac i Napadač daju tačan odgovor, bitka se rešava odgovaranjem na pitanje sa brojem.

Ukoliko Napadač pobedi, osvaja vrednost ciljane teritorije, dok se vrednost teritorije odbija od ukupnog broja poena Branioca. Branilac gubi trenutnu vrednost teritorije. Tada vrednost teritorije raste na 400 poena i pribraja se Osvajaču. 

Ukoliko Branilac pobedi dajući tačan odgovor, dobija 100 poena kao odbrambeni bonus. Ovaj bonus se ne dobija porazom igrača.


Poredak po kome igrači igraju je:

crveni-zeleni-plavi

zeleni-plavi-crveni

plavi-crveni-zeleni

crveni-plavi-zeleni

zeleni-crveni-plavi

plavi-zeleni-crveni


Postoje dve posebne situacije koje mogu nastati tokom bitke: Napad na teritoriju sa bazom i Nadogradnja Zamka.


Napad na teritoriju sa bazom:

Možete napasti teritoriju sa bazom ukoliko ste zauzeli teritoriju koja se neposredno graniči sa njom.

Da bi pobedio, Napadač mora da sruši sve tri kule koje se nalaze u zamku. (Napomena: da bi se osvojio zamak, potrebno je osvojiti 3 runde).

Ako Napadač izgubi, napad se zaustavlja, ali ukoliko Napadač ponovo izvrši napad na dvorac, nije potrebno da ruši kule koje su već srušene u prethodnom napadu.

Ukoliko je teritorija sa bazom osvojena, Branilac ispada iz igre, dok Napadač dobija sve teritorije i poene u vrednosti svih ovih teritorija, koje uključuju sve vrednosti teritorija i sve bonuse koje je osvojio poraženi

Osvajanje teritorije sa bazom je 1000 poena. Ukoliko je Zamak već uništen, osvajanje ove teritorije je takođe 1000 poena. 


Nadogradnja Zamka:

Možete obnoviti svoje srušene kule tako što ćete kliknuti na svoju teritoriju sa bazom i tačno odgovoritii na postavljeno pitanje sa više odgovora.

Ukoliko tačno odgovorite na pitanje, sve vaše porušene kule će biti obnovljene. Potrebno je da imate bar jednu kulu kako bi mogli da ovo uradite.

Faza Bitke se odvija u 6 rundi. Zbog fer igre, u svakoj rundi se bira poredak napada. Pobednik je igrač koji ima najviše poena na kraju igre.