Kratka kampanja

Igra se sastoji iz 3 dela:

Dodela bazeOsvajanje

Bitka

1. Dodela baze

Na početku, igra nasumično odabire na kojoj teritoriji će biti baza svakog igrača. Ove teritorije se ne graniče jedna sa drugom na mapi. Svaka od njih vredi 1000 poena. Teritorije sa bazama su na mapi predstavljene zamkom sa 3 kule.

2. Osvajanje

Nako odabira, igrači se takmiče za preostale teritorije. Svaka runda osvajanja počinje pitanjem sa brojem koje je isto za sva 3 igrača. Odgovor na ova pitanja je uvek ceo broj. Pobednik je igrač koji da tačan ili najpribližniji odgovor. 

Ako dva igrača imaju tačan il približno tačan odgovor, pobednik je onaj koji je brži. Igrač koji je pobednik može da bira 2 teritorije, dok drugoplasirani bira 1 teritoriju. Igrači mogu da odaberu samo teritorije koje se graniče sa njihovim carstvom. Ako nijedan od ovih teritorija nije dostupna, igrač može da odabere bilo koju slobodnu. Igrači dobijaju po 200 poena za svaku osvojenu teritoriju. Ove se ponavlja dok god postoje slobodne teritorije.

3. Bitka

Ova faza igre sastoji se iz 4 dela. Počev od ove faze, igrači pokušavaju da osvoje suparničke teritorije (i dobiju poene za njih). Ova faza igre se sastoji od 4 runde i svaki igrač ima šansu da izvrši napad tokom svake runde. Redosled napada u prve tri runde se vrši nasumično. 

Napadač i napadnuti igrač (Branilac) se bore jedan protiv drugoga, dok treći igrač samo posmatra akciju. 

Napadač i Branilac odgovaraju na isto Pitanje sa više odgovora:

  • Branilac pobeđuje ukoliko Napadač ne odgovori tačno ili uopšte ne da odgovor;

  • Napadač pobeđuje ukoliko tačno odgovori, a Branilac ne odgovori tačno;

  • Ukoliko Napadač i Branilac tačno odgovore, ishod se odlučuje postavljanjem pitanja sa brojem.

Ukoliko Napadač pobedi, dobija teritoriju koju je napao\la, dok se Braniocu ukupan broj osvojenih poena umanjuje za vrednost teritorije. Napadač dobija 400 poena. 

Ovo je u nastavku igre nova vrednost teritorije. Branilac dobija bonus od 100 ukoliko pobedi tačno odgovarajući na prvo pitanje. 

Prilikom napada na teritoriju sa bazom, Napadač mora da obori sve 3 kule dvorca suparnika. Ukoliko Napadač tačno odgovori i pobedi u bici, rušu se jedna kula i igra se nastavlja dok sve 3 ne budu srušene. Ukoliko Napadač pogreši, napad se zaustavlja. 

Ako Napadač sruši sve 3 kule, dobija sve poene i teritorije Branioca, a Branilac ispada iz igre. Kada je napadnuta teritorija sa bazom, kule koje su već srušene ne moraju ponovo da se napadaju. Rušenje celog dvorca donosi 1000 poena, ali ukoliko ga neko ponovo zauzme, vrednost je samo 400 poena. 

U poslednjoj rundi, igrač sa najviše poena prvi napada, a zatim drugoplasirani i trećeplasirani. 

Nije moguć nerešen ishod, jer ukoliko 2 igrača imaju isti broj poena, postavlja se još jedno pitanje sa brojem kako bi se odlučio konačni pobednik. 

Napomene o Bici

Napad na teritoriju koja vredi 200 poena može doneti promenu od 600 poena relativnom odnosu bodova igrača, a na teritoriju od 400 poena može poništiti razliku od 800 poena. 

Povremeno postoji mogućnost napada na dvorac koji je već uništen, pri čemu pobednik dobija 400 pobednik, dok se 1000 poena oduzima gubitniku - dakle to može značiti promenu od 1400 poena u relativnom odnosu bodova igrača.

Ukoliko su poslednjoj rundi igrači izjednačeni ili blizu po broju poena, imajte u vidu da samom odbranom teritorije Branilac može da ostvari 100 poena.