ŠTITOVI

 

Postoje tri nivoa Klanskih štitova.

 

Klanski štit mogu izabrati VOĐA I PORUČNICI

 

Članovi klana mogu glasanjem da odluče da li će ili ne kupiti Štit, ali konačna odluku donose VOĐA(E) i PORUČNICI.

 

1. BRONZANI ŠTIT

Nisu jedinstveni, besplatni Štitovi. Bronzani štitovi višeg ranga postaju dostupni u zavisnosti od rezultata rang liste.

 

2. SREBRNI ŠTITOVI

Može se kupiti Zlatnicima. Njihov izgled nije izmenjiv. Srebrni štitovi višeg nivoa postaju dostupni u zavisnosti od rezultata rang liste.

 

3. ZLATNI ŠTITOVI

Jedinstveni, izmenjivi štitovi mogu se kupiti Zlatnicima na aukciji. Samo nekoliko Štitova je svake nedelje dostupno na aukciji 

 

Štit klana se može promeniti na stranici "Profil  klana".